Варна Сити Парк Юг - ВСПЮГ е естествено продължение на успешния, реализиран в периода 20013-2016г. проект Варна Сити Парк. Идеята е да се изгради модерен, добре планиран и обмислен затворен жилищен комплекс с максимално пространство между жилищните блокове (55-70м), като в центъра на всичко стои зеленината, парковата среда и водата.

Елипсовидната форма на парка и застрояването около него създават усещане за уютно пространство, гнездо, като метафора за дом и семейство. Сградите оформящи „гнездото“ са решени в меки органични форми, както всичко в природата, подсилващи усещането за хармония на пространството. Белите хоризонтали са алюзия на клонки от гнездото и са различни във всяка сграда, деликатно преливащи една в друга. Предвидения материал за тях е бял видим бетон, а фасадната обшивка с визия на дърво и стъклените парапети правят връзката с парка и пространство още по-естествена.
На свободен терен от 26 декара разположен на бул. Владислав Варненчик планираме изграждане на четири блока всеки с по два входа и височина 12 етажа. Подземен паркинг с площ от 20 декара обезпечава целия комплекс с паркоместа и гаражи, така че цялата наземна площ да се озелени и превърне в парк, а той от своя страна в център за почивка, разходка и социални контакти. Всички 456 апартамента са съобразени с нуждите и изискванията на клиентите на Варна Сити Парк , така че новият комплекс да осигури максимален комфорт на живот, спокойствие и сигурност.
Уникална инженерна инсталация ще осигури чиста от химикали и хлор вода, посредством сондаж с дълбочина от 1,5 километра. В основата на отоплението и охлаждането на комплекса стои отново водата като всеки апартамент ще бъде оборудван с най-модерна и икономична система за отопление и охлаждане с индивидуално отчитане на вода и топлоенергия.

Клиент: Варна Сити Парк ЕАД
Функционален тип: Жилищен комплекс
Местоположение: гр.Варна
Площ на парцела: 25 919 кв.м
Разгъната застроена площ: 69 529 кв.м
Година на проектиране: 2016
varnacitypark.bg