PK26 е сграда със смесена функция, разположена в централната част на гр. Варна на ул. Парижка Комуна. В района няма силно изразена архитектурна доминанта, което ни позволи да създадем стилна сграда с характерен минималистичен силует.

Функционално сградата е на девет надземни етажа и два подземни паркинг етажа. Първите четири нива са предвидени за обществена функция, а следващите пет етажа – за жилища. От последните етажи се открива панорамна гледка към центъра на града и Черно море.

Обемното решение на сградата следва правилните геометрични форми на плана, постигната е динамика чрез разместване на лоджии и прозорци по цялата фасада. Модерното и изчистено излъчване е подчертано чрез три материала: бяла мазилка, клинкер и стъкло.

Клиент: „Ди Ем Ай Инвестмън“ ООД
Функционален тип: Сграда със смесено предназначение
Местоположение: гр. Варна
Разгъната застроена площ: 4 246,19 м2
Година на проектиране: 2016
Година на реализация: 2020
Фотография: Диян Станчев