Меандърът е разпространен в древността геометричен орнамент във вид на линии, пречупващи се под прав ъгъл и многократно повтарящи се в ред. Абстрактен в същността си, орнаментът придава характерен геометричен акцент и въздействие. Той символизира законите на природата, нейната цикличност и възпроизводство. Меандърът стои еднакво добре в графичен и пластичен (триизмерен) вид.
Името „Mеандър“ произлиза от античното наименование на реката Меандро, чието речно корито представлява поредица безкрайни витиевати завои. Меандърът е елемент, който се използва периодично през епохите - през римската, византийската, класицизма, викторианската, Ар деко.
Вдъхновени от силното въздействие на Меанадъра, проектирахме разпознаваем и запомнящ се жилищен комплекс, подчинен на яснотата и чистотата на геометричната форма. Ситуирахме шест едносекционни жилищни модула така, че всички апартаменти да имат благоприятно изложение. Само 18% от фасадните стени са изложени на север. Всяко друго градоустройствено решение би увеличало многократно процента на жилищата със северно, североизточно и северозападно изложение.
Създадохме съвременен архитектурен ансамбъл от шест сгради, обединени в богата паркова среда с добре обмислена и организирана инфраструктура. Сухият фонтан в центъра на композицията е продължение на идеята за уникалния природен феномен ¬Меандър, който пресъздадохме и в планировката на комплекса.

Клиент: Хидрострой АД
Функционален тип: Жилищен комплекс
Местоположение: гр.Варна, България
Разгъната застроена площ: 33 532 кв.м
Година на проектиране: 2016
Година на реализация: 2018
Фотография: 3inSpitit
Награда:
Сграда на Годината 2018 – Специална награда | Жилищни комплекси
Победител в архитектурен конкурс, организиран от Възложителя

www.labyrinth.bg