KB57 е сграда със смесено предназначение, намираща се в сърцето на град Варна, на бул. Княз Борис I, в непосредствена близост до емблематичния Севастопол.
Архитектурният език на КВ57 е целенасочено съвременен заради специфичния контекст, но и хармоничен, за да обогати съществуващия силует на булеварда.
Строга и ортогонална, формата е образувана от игра на разместване на обеми в пикселовидна структура, която се засилва във височина към бул. Княз Борис I и се успокоява във фасадите към съседните имоти. Фината линия на сградата е подчертана от избраните материали - големи стъклени витрини с профили от анодизиран естествен алуминий и облицовка с каменна текстура.
Сградата, генерирана като воксел структура, е развита на три подземни и седем надземни етажа със смесена обществено-търговска и жилищна функция.

Клиент: Филвик АД
Функционален тип: Сграда със смесено предназначение
Местоположение: Варна, бул. Княз Борис I 57
Разгъната застроена площ: 4 352 кв.м.
Година на проектиране: 2020