B73 е жилищна сграда, намираща се в централната част на град София. Програмата на инвеститора е да се създаде иновативна и запомняща се сграда, в която дизайн и функция да работят в синхрон. Общата идея е това да бъде сграда, в която няма компромис във вложените материали и качеството на изпълнение, и която да се доближава максимално до прецизността на един автомобил по отношение на дизайна.

B73 се намира на ъглов имот със северозападно лице към бул. Джеймс Баучер 73 и югоизточно - към вътрешен двор с изглед към Витоша. Сградата е решена в шест надземни нива и едно подземно, където е разположен паркинг, обслужван от автомобилен асансьор. Всички останали пет жилищни етажа нагоре се съставят от един апартамент на етаж с площ около 280 кв.м. Основни принципи при проектирането на жилищата е да се постигнат оптимални отворени и високи пространства, както и максимален достъп на естествена светлина. Апартаментът на последния етаж е предвиден с дневна с обща височина от 6,4 метра. На партерно ниво, жилищният вход и неговото високо лоби са обогатени от светлинна арт инсталация Bocci 44.12, която е единствена по рода си в Източна Европа и специално проектирана за това пространство. В съседство, помещенията за обществена функция се отредени за шоурум на дизайнерска компания за мебели.

B73 е една от малкото сгради в България, която използва solid surface материал и технология за термоформоване за постигане на сложни триизмерни форми в подобен мащаб. Концепцията на фасадата започва от семпла бяла равнина, върху която са поставени стратегически разположени разрези и която след това е прецизно разтеглена по вертикала. Функцията на сградата е подчертана с елегантна хоризонтална линия, която се нарушава в момента на контакт между основната плоча на етажа и междинната площадка на стълбищната клетка. Именно там се получава резонанс, който превръща сложната форма в най-характерния и запомнящ се елемент в сградата – елементът на „лястовица“, който е и символ на компанията инвеститор.

Клиент: Бигла III ООД
Функционален тип: Жилищна сграда
Местоположение: София, ул. Джеймс Баучер 73
Разгъната застроена площ: 2 100 кв.м.
Година на проектиране: 2018
Година на реализация: 2021
Фотография: Диян Станчев