Asparuhovo Vista Park е жилищен комплекс, разположен на самия бряг на Варненското езеро в квартал Аспарухово върху бивша индустриална зона и складове.
Локацията предполага директна връзка с природата и водата на обитателите и висока стойност на рекреация. Намиращ се на границата на урбанизираната територия, комплексът притежава внушителни гледки в 3 посоки – към морето, към езерото и навътре към Аспарухов мост. Мащабът е минимизиран с редуване на ниски и високи обеми, които предлагат различен начин на обитаване и достъп до покривни градини за хората, живеещи във високите части.
AVP се развива в два етапа на строителство, като първият е съставен от свободностоящо ниско тяло. Двата етапа са обединени от общ ненатрапчив архитектурен език, който е съобразен с контекста на квартала, като привнася усещане за модерен жилищен комплекс. Обширна зелена паркова зона се разкрива на север, в която има съществуващо ценно разнообразие от дървесни видове от кипарис, орех, липа, кедър, чинар, гледичия, ясен и черница. Около тях се развива цялата концепция за разполагане на сградата в имота, включително подземно паркиране, външен басейн и площадки за игра, така че всички те да бъдат запазени.

Клиент: Аспарухово Виста Парк ООД
Функционален тип: Жилищен комплекс
Местоположение: Варна, България
Разгъната застроена площ AVP I: 11 243 кв.м
Разгъната застроена площ AVP II: 31 167 кв.м
Година на проектиране AVP I: 2020
Година на проектиране AVP II: 2022
Фотография: Диян Станчев