Жилищна сграда ACCENT е ситуирана в гр. София, в ъглов имот в квартал “Гео Милев”. Водещото при изграждането на архитектурното решение е създаване на съвременна сграда, която да бъде деликатен акцент в заобикалящата я среда.

Функционално сградата е планирана на осем надземни и един подземен етаж. Подземният етаж е усвоен изцяло за паркиране, партерният етаж е предвиден за търговска дейност, а останалите седем надземни нива са жилищни с по 4 или 5 апартамента на етаж. В сградата са планирани 33 апартамента с ясна и чиста планировка и благоприятно географско изложение.
Силуета на сградата е с правилни геометрични форми с ритмично отнемане на обеми от общата структура, създавайки цветови акценти с помощта на конвенционални и общодостъпни материали.

Клиент: "Ди Ем Ай Инвестмън" ООД
Функционален тип: Жилищна сграда
Местоположение: гр. София
Разгъната застроена площ: 4 941 кв.м
Година на проектиране: 2016
Година на реализация: 2020
Фотография: Диян Станчев