Жилищна сграда Сребърна 18 е ситуирана в бързо развиващ се район между Ловен парк и метростанция Витоша в град София, в непосредствена близост до Парк Лейн офис център. Програмата на инвеститора предвижда изграждането на сграда, в която да се постигне синергия между корпоративната индентичност на компанията възложител и архитектурния език на STARH. Сложният триъгълен ъглов имот, както и градоустройствените ограничения, до голяма степен определят основния обем на сградата. За постигането на категорична визия и функционални пространства на обитаване е използвана ортогонална схема в план, която е водеща и при изграждането на обемно-пространствената структура на сградата.
Основен композиционен елемент е минималистичната рамка от бял естествен камък - Limra. Квадратната ѝ геометрия успокоява динамичния обем, придава изискана строгост и ред на сградата. Съотношението между материалите на заден план – алуминиев композит с текстура copper и стъкло – търпи промяна и развитие спрямо географските посоки и функцията на вътрешните пространства. Материалите и цветовете за сградата са избрани така, че да допълнят и продължат развиващата се околна среда, където доминанта се явява офис център в съседство.
Въпреки сложните градоустройствени параметри и техните ограничения, които се явяват най-голямото предизвикателство на този проект, в архитектурния дизайн и функция не са допуснати компромиси. Всички детайли са изпълнени с внимание и прецизност, за да подчертаят балансираната архитектурна визия на Сребърна 18.
Функционално сградата е планирана на два подземни и осем надземни етажа, като последният е терасовиден. Първият етаж е предвиден изцяло за търговски помещения. От втори до осми етаж са разположениn апартаменти с ясна и чиста планировка и благоприятно географско изложение.
При реализирането на сградата са използвани най-съвременни технологии и материали, доставени от пазарните лидери в бранша. Носещата конструкция е проектирана като монолитна стоманобетонна с комбинирана гредово-безгредова схема. Сребърна 18 е изпълнена с окачена вентилируема фасада от бял варовик Limra и Alpolic HL Coppe. Алуминиевата дограма е изпълнена с профили на Reynaers Aluminium CS77 и стъкло от AGC Glass - StopRay Vision 70. Асансьорът е доставен от Kone . Използваните материали – бял варовик Limra, Copper и стъкло осигуряват визуална и функционална качествена среда на живот с минимални разходи за експлоатация и поддръжка във времето.

Клиент: „Арт Е Строй Д“ ООД
Функционален тип: Жилищна сграда
Местоположение: гр. София, България
Разгъната застроена площ: 6 580 кв.м.
Година на проектиране: 2020
Година на реализация: 2022
Фотография: Диян Станчев

Награди:
2024 ArchDaily Building of the year | Номинация | Реализации
2023 Arch Design Award | Gold Winner | Архитектура
2022 ArchDaily Building of the Year | Номинация

Публикации:
ArchiDiaries
Списание Градът