Жилищна сграда 18 Srebarna е ситуирана в бързо развиващ се район между Ловен парк и метростанция Витоша в град София. Сложният триъгълен ъглов имот, както и градоустройствените ограничения, до голяма степен определят основния обем на сградата. За постигането на категорична визия и функционални пространства на обитание е използвана ортогонална схема в план, която е водеща и при изграждането на обемно-пространствената структура на сградата.
Основен композиционен елемент е минималистичната рамка от бял естествен камък – Лимра. Квадратната ѝ геометрия успокоява динамичния обем, придава строгост и ред на сградата. Съотношението между материалите на заден план – стъкло и алуминий, търпи промяна и развитие, съобразени с географските посоки и функцията на вътрешните пространства, като цялостният баланс между плът и отвор е запазен. Материалите и цветовете за сградата са избрани така, че да допълнят и продължат развиващата се околна среда, където доминанта се явява новострояща се офис сграда в съседство.
Въпреки сложните градоустройствени параметри и техните ограничения, които се явяват най-голямото предизвикателство на този проект, в архитектурния дизайн и функция не са допуснати компромиси.
Функционално сградата е планирана на два подземни и осем надземни етажа, като последният е терасовиден. Първият етаж е предвиден изцяло за търговски помещения. От втори до осми етаж са разположени 30 апартамента с ясна и чиста планировка и благоприятно географско изложение. Подземните етажи са усвоени изцяло за паркиране, като до всеки се достига с отделна покрита рампа.
Използваните материали – камък, алуминий и стъкло – целят постигане на качествена среда на живот с минимални разходи за експлоатация и поддръжка във времето.

Клиент: „Арт Е Строй Д“ ООД
Функционален тип: Жилищна сграда
Местоположение: гр. София, България
Разгъната застроена площ: 6 580 кв.м.
Година на проектиране: 2020