Целта на архитектурната разработка е да обследва и визуализира потенциала на имота, в който е ситуиран Медицински Университет Варна. Нуждата от нови функционални площи и естетически норми, липсващи в сегашната сграда, проектирана и построена не за медицински университет е в основата на това търсене. Сградата на Медицински Университет Варна е ситуирана в урбанизирана жилищна територия между ул. Цар Асен, ул. Генерал Гурко, ул. Марин Дринов и ул. Иван Аксаков, в непосредствена близост до паркова среда. Потенциалът за застрояване на територията е съобразен с ОУП на града и нормите за застрояване, който дават възможност за надстрояване на съществуващата сграда с един етаж - общо 5 и същата етажност за новото строителство. Функционално, в стария обем, няма промени с изключение на новия етаж, в който е планиран Факултет по Обществено Здравеопазване, библиотека с книгохранилище и зали за упражнения. В централния овален обем, наречен ‘The Brain‘ са планирани Аула Максима с капацитет 500 места, зала за 240 места, приемно пространство и 3 нови аудитории всяка с 200 места. На последното ниво в ‘The Brain’ е планиран етажа за социални дейности - хранене, срещи, почивка, както и електронна библиотека. В обема северозападно на ул.Цар Асен са ситуирани 2 подземни и 2 надземни паркинг нива - осигуряващи 206 паркоместа, както и 2 етажа за спортно рекреационни дейности с пряк визуален контакт към парка. Зона спорт предвижда многофункционална зала за тенис, волейбол, баскетбол, 2 зали по 150 кв.м, фитнес зала, зала за аеробика и танци както и плувен басейн. Обемно пространствената структура на съществуващата сграда е със строга ортогонална форма. Ние запазваме тази форма, отговаряща на сериозността на институцията, но я доразвиваме с вълнуваща аморфна структура в новата част, като по този начин считаме, че провокираме въображението и обогатяваме средата. Фасадата на старата сграда е решена с Double Skin система, чрез която постигаме ниски коефициенти на топлопреминаване и въздухопроницаемост и създаваме ниско енергийна сграда. Динамиката на композицията е подсилена не само от вертикалното и хоризонтално членене на фасадата, но и от формата на топлата връзка, решена като мост между обемите. Облицовката на сградата е от бяло и синьо стъкло, като по този начин олекотяваме и абсорбираме околното пространство.

Клиент: Медицински Уневерситет Варна
Функционален тип: Университет
Местонахождение: Варна, България
Разгъната Застроена Площ: 29 661 кв.м
Година на проектиране: 2013

Публикации:
AECCafé