Z4O е жилищна сграда ситуирана в София на ул. Златовръх 40, откъдето произлиза името й. Имотът е дълбок с малко лице към улицата, със сложно градоустройственно решение. Попаднахме в ситуация да проектираме сграда с влязъл в сила работен устройствен план без идея за бъдещ проект, което усложни и ограничи работата ни и до голяма степен определи бъдещата обемно-пространствена структура и функционална схема.
Програмата на инвеститора включваше създаване на съвременна жилищна сграда с характерен образ, максимално усвояване на площта с апартаменти, предлагащи всички усобства за едно модерно градско жилище.
Структурата на сградата е композиция от две силно издължени осмоъгълни призми с различни размери, поставени върху паралелепипед. Изнасянето на призмите еркерно пред основата създава усещането за по-ниска сграда.
Фасадите са решени с фиброцимент Equitone в бял цвят с характерно вертикално райе. Прозорците са рамкирани с паспарту от алуминий в графитен цвят от външната страна и HPL с дървесен декор отвътре. Графитът създава графичен контраст със светлата фасада а дървото усещане за уют.

Клиент: Частно лице
Функционален тип: Жилищна сграда
Местоположение: гр. София, България
Разгъната застроена площ: 3365 кв.м
Година на проектиране: 2019