ЕКРАН ОТ КНИГИ

Книгата- един единствен елемент, който съдържа в себе си цялото непреходното усещане за познание.
Концепцията на сградата се базира точно на тази идея - да покаже семплата красота на книга. Проектирахме вертикален екран от книги, разположен в в атриума на библиотеката, превръщайки го в сърцето на сградата. Картината от книги, подредени в огромна вертикална стена посреща посетителите и придава неповторимо усещане на пространство, независимо къде се намираш.
Създадохме отворена, модерна и вълнуваща сграда, разположена в среда от доминиращи бетонни и тежки сгради. Обратно на конвенционалната тектонична логика в изграждането на обемите, ние разположихме плътния обем над стъкления, като по този начин оптически намалихме височината на сградата. Стъклената прозрачна фасада премахва границите между хората и библиотеката, която въздейства като светъл, ефирен и хармоничен акцент в архитектурната среда.
Като естествен завършек на фасадната композиция, поставихме подписа на поета Пенчо Славейков.

Клиент: Община Варна
Функционален тип: Библиотека
Местоположение: гр. Варна
Разгъната застроена площ: 28 858 кв.м.
Година на проектиране: 2015