Разположена в покрайнините на западна Виена, Ulmenstrasse 161 е проект за пълен редизайн на фасада и функция на двуфамилна къща. Контекстът е хълмист и с изглед над горски склонове, а кварталът е тих и живописен. При вече одобрен обем на застрояване, възложителят решава да потърси визията на сградата, която да отговаря на очакванията за естетика на бъдещите клиенти. В голяма степен архитектурният обем е определен от местната администрация и не може да бъде драстично променян. Предизвикателство е овладяването на сложните обеми и създаването на ново фасадно третиране в хармония с вътрешните пространства. Концепцията на фасадата произтича главно от контекста – на границата между урбанизираната територия и природата. Основните видими фасади, откъм гората и откъм улицата, са третирани с финландско термодърво, а при страничните по-затворени фасади са използвани висококачествени фиброциментови панели.

Клиент: U&U Interbau Immobilien GmbH
Функционален тип: Жилищна сграда
Местоположение: Виена, Австрия
Разгъната застроена площ: 908,7 кв.м.
Година на проектиране: 2020

Награди:
2022 Bienala de Arhitectura Dobrogeana | Победител | Архитектура | Vienna House