Сливница 50 е сграда със смесена функция, разположена в ъглов имот в централната част на град Варна. В непосредствена близост се намира Археологическия музей, към който се разкрива обширно отворено пространство, откъдето сградата може да се наблюдава в целия си мащаб.
В концепцията на проекта лежат два аспекта - пластичността на фасадата, продиктувана от сложните градоустройствени параметри и интегрирането на биофилен дизайн като необходимост. Общият обем на сградата, резултат от работния устройствен план, е разделен от хоризонтални бели призми - балкони, които на места са прекъснати от кубични кашпи с дървета по цялата височина на фасадите подобно на морзова азбука. Така сложната даденост е овладяна в хармоничен ред.
Поради невъзможност от озеленяване на терена, разполагането на дървета по фасадата във вертикала се превръща в част от дизайна на сградата, както и в принос към благосъстоянието на обитателите. Те могат спокойно да се наслаждават на директния контакт с природата и по високите етажи. Дърветата са от вечнозеления вид Prunus Iaurocerasus, подходящ за целогодишно отглеждане и съобразен с черноморския климат. Най-силно развитата и озеленена е фасада към бул. Сливница, която е лицето на сградата. В останалите фасади по ул. Иван Драсов и откъм вътрешния двор, тектониката и вертикалното озеленяване плавно намаляват.
Изборът на фасадни материали гарантира високо качество и дълговечност. Фасадата е изцяло вентилируема, окачена от фиброциментови панели в пясъчен и бял тон с вертикален растер, който подчертава цялостната ортогонална структура и допринася за баланса във визията на сградата.

Клиент: „Еделвайс инвест“ ЕООД
Функционален тип: Сграда със смесена функция
Местоположение: ж.к. Център, Варна
Разгъната застроена площ: 7 335 кв.м
Година на проектиране: 2020