Signia Tower се намира на една от основните пътни артерии на Варна – бул. Сливница – и в близост до два от големите търговски центрове. Пред лицето на сградата се отваря простор с панорама към целия град и Варненския залив.
Висока 109 метра, Signia е проектирана да удовлетвори желанието на възложителя за строга, внушителна и съвременна офисна сграда с изразена индивидуалност. Плановото и конструктивното решение на сградата е в класическата схема на небостъргач с комуникационно носещо ядро, колони по периферията и елементна фасада от гранит и стъкло. Фасадните елементи формират стъпаловидна S-образна структура, която след десетия етаж продължава в ясно изразени вертикални с минималистична линия. Двата срещуположни ъгъла на сградата са отнети от обема й след единадесети етаж, подчертавайки стройната й линия и отваряйки уголемени стъклени витрини за още по-категоричен пaнорамен изглед. В дизайна на плътните елементи е интегрирана символиката на стилизираната буква S и стъпаловидното възходящо движение. Търсена е деликатна симбиоза с жилищния комплекс в близост – Лабиринт, чийто дизайн е подчинен на древногръцкия символ меандър.
Функционално сградата е развита на 28 надземни и 3 подземни етажа. Ниското тяло е решено като продължение на кулата, така че да подчертае нейната височина и пунктуалност. На партерният етаж на високото тяло са разположени входно фоайе с височина 10 метра, две рецепции и лоби с кафе. Входът на сградата е подчертан от колонада през две нива. Ниската сграда е предвидена за търговски площи, шоуруми, ресторант и зали за гимнастика, йога и фитнес. Осъществена е топла връзка между високото и ниското тяло с контролиран достъп. На второ ниво на кулата са ситуирани конферентните зали с пространство за събития.
Пред основната фасада към бул. Сливница е осигурено представително публично пространство с водни огледала и художествени пластики. В западната част на кулата е развит парк с минималистичен дизайн в контекста на сградата по цялото протежение на имота, осигуряващ място за отдих.

Клиент: Частна компания
Функционален тип: Офисна сграда
Местоположение: град Варна, България
Разгъната застроена площ: 48 291 кв.м.
Година на проектиране: 2018