Варна е най-големият град в Североизточна България, разположен по бреговете на Черно море. Това географско разположение и миграцията от по-малките населени места водят до естественото разширяване на урбанистичните граници на север и юг от основното ядро, като южните квартали се свързват с централната част чрез Аспарухов мост над Варненското езерото.

Жилищен комплекс Пастело се намира в най-южния квартал на град Варна – Галата, характерен с панорамните си гледки към живописния залив на града и Черно море. Районът е предпочитан от жителите на града, търсещи спокойствие и уединение в близост до природата и морето. Висококачествен дизайн и правоъгълна функционална схема, богата на зеленина среда и обособени кътове за социални дейности са въплътени в жилища с характер от пастелни цветове. Композицията на комплекса е от пет жилищните сгради, разположени така, че всяка да има панорама пред себе си, без да си пречат. Първите два етажа на всяка сграда са отстъпили от основната фасадна плоскост и оставят горните етажи да се възприемат по-скоро като три големи градски вили, които дават усещане за лекота и човешки мащаб. Меките форми на покривите метафорично могат да се свържат с подострени детски пастели, с чиито багри са оцветени и самите сгради на комплекса, давайки им собствена индивидуалност.

На първите два етажа са разположени къщи, развити на две нива и със самостоятелни входове и дворни площи, които отделят сградите от общодостъпните пространства. На следващите етажи са развити различни по вид апартаменти, като броя на жилищата в една сграда е 32, а общият брой на жилищните единици в комплекса е 160.

Почти цялото лице на имота откъм основната пътна артерия е заето от сграда с обществена функция, предназначена да подсигури всички нужди на обитаващите комплекса. Разположението и формата на обществената сграда я превръщат в шумоизолиращ екран между главния път и жилищата.

Клиент: Нямуно Банга ООД
Функционален тип: Жилищен комплекс
Местоположение: Варна, България
Площ на парцела: 15 348 кв.м
Разгъната застроена площ: 19 425 кв.м
Година на проектиране: 2019
Година на реализация: Проект