Жилищна сграда LH попада в зоната на историческия градски център на град Варна. Разположена е на основната пешеходна артерия към Морска градина – булевард Сливница и улица Стефан Караджа, като в съседство е емблематичният хотел Черно Море. Контекстът на сградата е силно характерен поради архитектурно-историческите дадености и динамичността на централната зона.

Съществуващата двуетажна сграда датира от 1923 година, като попада в категория „ансамблово значение“ и не притежава статут на недвижима културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство. Характерът на сградата е оформен от присъствието на варо-пясъчни пластики, декорации по фасадите и две скулптурни детски фигури на фронтона с автор Кирил Шиваров. Въпреки, че сградата не е архитектурен паметник, идеята за запазването на съществуващия ѝ облик и пластики е приложена в проекта за надграждане и преустройство. Заложено е възстановяване и реконструиране на архитектониката и художествената пластика на сградата най-близо до оригиналните, предвид лошото актуално състояние на някои от тях.

Водеща концепцията при съчетанието на историческото архитектурно наследство със съвременната намеса и дизайн е тенденцията, установена от десетилетия в световната архитектурна практика. В проекта целенасочено е търсена различна архитектурна визия от съществуващата с цел отдаване на нужното уважение както към съществуващата сграда и духа на нейното време, така и към това на нашето съвремие. В новоизградената част водещи са изходните градоустройствени ограничения, съобразени със силуета на околните сгради. Използван е минималистичен растер и геометрия, така че да не доминира над тази на старата сграда и да действат в хармония. Заложени са висококачествени фиброциментови панели на конструкция за цялата новоизградена фасада откъм двете улици, включително и по покривните равнини. Динамика и характер в строгия подреден ритъм внася използването на различни по вид панели и позиционирането на големи отвори в дневните помещения по фасадите. Това допълнително подобрява ослънчаването предвид неблагоприятната ориентация и осигурява визуален контакт с входа на Морска градина. Фасадите на съществуващата сграда са възстановени с висококачествена гладка мазилка в бял земен тон. Надстрояването е решено в същата тоналност, така че сградата да въздейства с цялостен завършен облик. Всички фризове, медальони и фигури са лазерно заснети и реконструирани с отливки от полимербетон.

Новата функционална реорганизация на пространствата и на сградата се изразяват в 4 жилищни етажа и 1 партерен с обществена функция във вида на кафе-сладкарница. В сградата има общо три апартамента, като последния е мезонет на два етажа. Достъпът до жилищния вход се осъществява през проход откъм улица Стефан Караджа. Входът на общественото пространство се запазва откъм ъгъла на сградата, като има на разположение и собствен зелен двор във вътрешната част на имота.

Клиент: Частно лице
Функционален тип: Жилищна сграда
Местоположение: гр. Варна, България
Разгъната застроена площ: 1 157 кв.м.
Година на проектиране: 2020
Година на реализация: 2023

Награди:
2024 World Architecture Festival | Финалист | Завършени сгради | Реновация
2024 Arch Design Award | Golden Winner | Архитектура
2023 Сграда на годината | Победител | Жилищни сгради до 2000 кв. м РЗП
2023 Bienala de Arhitectura Dobrogeana | Победител | Архитектура
2021 Животворна светлина - Велукс | Победител | Реконструкции – Жилищни сгради
2020 Международни архитектурни награди Интерарх | Победител | Реконструкция