Конкурсът е обявен от Авангард Моторс, в съгласие с Общината на град Ереван и с участието на Министерството на градското развитие на Република Армения. Целта на конкурса е да реализира нов и оригинален проект за градско развитие, който ще е както архитектурно, така и функционално интегриран със съществуващия градски изглед. Конкурсът е отворен, международен и се провежда в една фаза. Участниците представят концепция за архитектурен дизайн, вземайки под внимание важното местоположение и доминиращата позиция на този проект за градско развитие. Многофункционалният комплекс съдържа три сгради- Интернационален бизнес център, хотел и луксозна жилищна сграда.

Клиент: Avant-garde Motors
Функционален тип: Международен архитектурен конкурс
Местонахождение: Армения, Ереван
Площ на парцела: 44 000 кв.м
Застроена площ: 133 672 кв.м /разгъната застроена площ
Година на проектиране: 2009