На обявения ахитектурен конкурс за изготвяне обемно-градоустройствено решение на проект “Алея Първа”, задачата, поставена пред проектантските екипи, е да се разработи крайбрежната зона на град Варна, като се осигури целогодишно ползване за всички възрастови и социални групи и се предложат решения за инфраструктурните проблеми на крайбрежието. Това изисква да се осмислят и решат всички действия, свързани с комуникацията, инженерна инфраструктура, укрепителни съоръжения, изграждането на хидросъоръжения, и последно, но от съществена важност - съхраняване на ценните растителни видове и зеления облик на крайбрежието. При изграждането на архитектурния образ умишлено сме избегнали твърде агресивни и модернистични идеи, като сме проектирали основно нискоетажни сгради, а при хотелските групи сме наблегнали на обли, ненатрапчиви форми.

Клиент: Холдинг Варна
Функционален тип: Сгради със смесено предназначение
Местонахождение: България, Варна, Крайбрежна алея
Площ на парцела: 87 370 кв.м
Застроена площ: 90 362 кв.м /разгъната засртоена площ
Година на проектиране: 2009

III място