Жилищната сграда е ситуирана в имот на ул. Христо Максимов в непосредствена близост до парк „Гео Милев” в град София.
Програмата на възложителя цели максимално усвояване на техническите параметри, зададени в градоустройственото решение, което за конкретния имот е с особено висока сложност. Обемът на сградата е изцяло подчинен на тези ограничения и без възможност за композиционни решения и свобода в създаването на обемно-пространствената структура. Резултатът от тези ограничения е раздробена структура във височина, която превърнахме в отправна точка и вдъхновение за концепцията на проекта. Обработената в бяло фасадна стена обединява сложната геометрия и служи за фон на динамично разположени балкони и прозорци в различни форми. Изградени чрез панели в дървесен декор и стъклени парапети от стъкло в различна прозрачност, балконите се превръщат в акцент на цялата сграда. Архитектурното решение прави опит за овладяване на хаоса чрез неговото подсилване до постигане на хармоничен баланс.

Клиент: „Инфинити пропърти“ ООД
Функционален тип: Жилищна сграда
Местоположение: град София, България
Разгъната застроена площ: 4 202 кв.м.
Година на проектиране: 2020