Atrium house е разположена в местността Малинова долина на град София. Парцела е силно залесен с дървесни видове, като най-ценни са няколко иглолистни дървета . Желанието на собственик и архитект за запазване на най-много дървета става водещото при проектирането. Две ели и един бор разположени в средата на имота стават и център на къщата - атриум около който се развива цялото плановото решение. По периферията на къщата са вписани още пет ценни дървета, които стават естествен преход от интериора към екстериора и обратно. Къщата е решена на едно ниво и е разделена функционално на три зони с обща площ 630.38 кв.м. В задната част е предвидена зона нощ , далече от лицето на имота, включваща две спални за гости, детска стая и спалня за собственика. В предната част е разположена зона ден с площ 165 кв.м разделена условно от атриумното пространство на кухня, трапезария и дневна . В лявата част на имота, която е и най-тясна, е предвиден навес за паркиране два автомобила, част от цялата обемно-пространствена композиция. По контура на къщата е предвидена веранда, която излиза конзолно пред фасадата и създава въздушност на обема. В югоизточната част на имота е ситуиран басейн с характерна за дизайна на къщата форма осигуряващ пространство за плуване и водно огледало. Обема на къщата е със силно изразена динамика. Острите и категорични форми подчертават нейния характер и индивидуалност . Облицовката от титаниев бонд абсорбира отраженията на околната среда , а настилката от мрамор ‘’Bronze Amani’’ e естествен преход към терена.

Функционален тип: еднофамилна къща
Местоположение: гр. София, България
Година на дизайн: 2014
Разгъната застроена площ: 630 кв.м

Публикации:
88designbox
AECCafé