Dosex Impex е търговска сграда, разположена на бул.”Сливница” в град Варна. Функционално сградата е проектирана с три надземни и един подземен етаж. Подземният етаж е предвиден за складова база и служебен паркинг. Партерът и вторият етаж са изцяло търговски, пространството е отворено тип “showroom”. На третия етаж са разположени административни помещения на фирмата. Обемът на търговската сграда е издължен паралелепипед, отворен със стъклена окачена фасада към главната транспортна артерия.

Клиент: Досев Импекс
Функционален тип: Търговски център
Местонахождение: България, Варна
Площ на парцела: 1 900 кв.м
Застроена площ: 948 кв.м / застроена площ
4097 кв.м / разгъната застроена площ
Година на проектиране: 2007
Година на реализация: 2008

В архитектурно студио STARH Stanislavov architects сме отдадени на създаването на модерна архитектура на комерсиални сгради, еднофамилни къщи и обществени сдания.