Офис сградата на БГ Агро АД е ситуирана в ъглов имот на бул. Ген. Колев и ул. Атанас Георгиев в централната част на гр. Варна. Замислена е като модерна и технологична, корпоративна офис сграда изцяло за нуждите на компанията-възложител. Концепцията на сградата е да бъде дома на бизнеса, а добрият бизнес е успешния, именно поради това закодирахме възходящата посока на успеха в белите елементи на фасадата на сградата, като алегория на диаграма на успеха. Обемно-пространственото решение е резултат на анализ на средата, в която е ситуирана сградата. Меките и елегантни форми са търсен ефект, който вписва новата сграда в ограниченото от пространство централно градско място.

Функционално проектът предвижда два подземни етажа за паркиране и шест надземни, проектирани така, че да изпълнят всички необходими функционални изисквания на компанията-собственик. За по-голямо удобство подземните паркинги се обслужват от скоростен автомобилен асансьор. На партерния етаж е предвидена рецепция, а следващите пет етажа са офисни с ясна и чиста планировка, доставяща максимален комфорт на обитаване.

Сградата е обезпечена технологично и инфраструктурно с интелигентни съвременни решения. Енергоефективността на сградата е постигната чрез най-модерната фасадна система на Schuco FWS CV60 с троен стъклопакет от високо селективно стъкло Guardian. Белите фасадни елементи са от Krion - иновативен материал, представляващ акрилен камък, който дава възможност за постигане на сложни триизмерни форми чрез термоформоване. Otis е доставчик на асансьорите за пътници и автомобили. Централната климатична инсталация с VRV технология на LG ще се грижи за отоплението и охлаждането в сградата. Предвидена е BMS система за управление на сградните инсталации, позволяваща мониторинг по всяко време. Офис сградата на БГ Агро АД не е просто модерен офис, а дом на успешния бизнес.

Клиент: БГ Агро АД
Функционален тип: Офис сграда
Местоположение: гр.Варна
Разгъната застроена площ: 2 213 кв.м
Година на проектиране: 2017