Проектът предвижда изграждане на представителни офис сгради на фирма Стимекс и фирма Ескана. Вертикалният обем представлява новопроектирана сграда, съдържайки в себе си админитративни и офис площи за Стимекс. Хоризонталният обем е реконструкция на съществуващата сграда на Ескана. При решаване на фасадите е търсен характерен, модерен лишен от дребен детайл силует.

Клиент: Стимекс
Функционален тип: Офис сграда
Местонахождение: България, Варна, бул.“Левски”
Площ на парцела: 520 м2
Застроена площ: 280 кв.м/застроена площ
2 232 кв.м/разгъната зстроена площ
Година на проектиране: 2010
Статус: проект

Ако имате нужда от проект за къща или вила, свържете се с архитектурно студио STARH Stanislavov architects и ще получите качествен проект, изработен от нашите професионални архитекти във Варна.