Жилищна сграда Стимекс се намира на един от главните булеварди на град Варна – булевард Левски. Той свързва основните изходи на града – към столицата София на изток и към големите черноморски курорти на север, което предполага висока на видимост на сградата в двете посоки. Инвестиционното намерение на възложителя цели да се създаде сграда, която да вплете функциите на офисна и жилищна сграда в един обем. Офисната част е корпоративният дом на фирмата възложител. Двете функции на сградата са разделени в две части – на първите два етажа са разположени корпоративните помещения на Стимекс, а на последните три са предвидени девет апартамента.

Сградата притежава семпла и сдържана фасада, балансираща между три материала. Фасадните повърхнини са облечени със сиви релефни фиброциментови плоскости, които са разчленени от хоризонтални бели ивици. Хоризонталното членение допълнително е подчертано от стъклен парапет, който опасва външния контур по протежение на сградата. Създадена е деликатна тектоника на фасадата чрез едва доловима игра на растера на фиброциментовите панели.

Клиент: „Стимекс“ ЕООД
Функционален тип: Жилищна сграда
Местоположение: Варна
Разгъната застроена площ: 1 937 м2
Година на проектиране: 2018