Ситуиран в централната градска част, в непосредствена близост до Община Варна, офис центърът е построен на мястото на съществуваща сграда- паметник на културата, като фасадите са изцяло санирани и възстановени в оригиналния си вид. Функционално сградата съдържа четири надземни нива. На партерно ниво е разположен голям търговски обект, следващите три етажа са изцяло офисни, а на последния е проектиран апартамент, който се използва от фирмата собственик на сградата. Новата част, която се появява над и странично на старата, е решена като равна остъклена плоскост, фон за съществуващата постройка. Стъкленият вертикален шлиц, свързващ старата и новата част, е покрит със слънцезащитни жалузи, а козирката на последния етаж е препратка към корниза на старата фасада. Изпитаните във времето детайли, изпълнени отново с максимална прецизност от естествен камък, съчетани със съвременните материали, осигуряват на сградата стилна визия и затвърждават статута и като паметник на културата.

Клиент: Манасиев
Функционален тип: Офис център
Местонахождение: България, Варна, ул.“27-ми Юли”
Площ на парцела: 218 кв.м
Застроена площ: 205 кв.м /застроена площ
1 005 кв.м /разгъната затроена площ
Година на проектиране: 2003
Година на реализация: 2004