A3 - Advanced Architecture Apartments е вълнуваща жилищна сграда, хармонично вписана в контекста на средата, в която е ситуирана. Две отправни точки - планината и градът – определят цялостната архитектурна идея. Мястото, отредено за А3, се намира на граничната зона, в която градът и планината се преливат в едно. Линиите и ясните граници се размиват в плавни и меки форми, даващи възможност всеки сам да определи къде точно е и как възприема формата и пространството. Ситуирана в една от най-съвременните зони на гр.София – бул. „България”, А3 е замислена да бъде актуална, контекстуална и авангардна. От друга страна, изключително доминиращ елемент в средата е планината, надничаща към бъдещата сграда. Комбинирайки тези два силни елемента, създадохме вълнуваща, динамична и модерна форма на сградата, без да я ощетяваме функционално.
Разделихме сградата на пет обема, свързани в общ ансамбъл, определящ крайния ѝ силует. Очертахме всеки от петте обема с меки и елегантни форми, оставяйки човек сам да ги асоциира спрямо собственото си въображение. Лесно е да се асоциират петте елемента с пет планински върха или силует на семейство с три деца, но по-дълбокият замисъл на идеята е да Ви стимулираме да самоопределите формата, ставайки съпричастни със сградата. Да се превърнете в автор на нова форма, да Ви вдъхновим.

Създаването на А3 протече от вътре - навън, тоест дизайна следва функцията, като именно този подход считаме за правилен при проектиране на жилищни сгради. Планирахме безкомпромисна функционална схема, съобразена изцяло с програмата на инвеститора. В план ясно се четат правилни, ортогонални форми, доставящи комфорт на обитаване и флексабиност при организация на интериорното пространство.
Разделихме над 100 метровата в план сграда на пет тела (входа), всеки със собствена вертикална комуникация. Първите два А и Б, разполагат с по два апартамента на етаж, а В, Г и Д - с по три . Малкият брой апартаменти на етаж повишава усещането за луксозно обитаване и осигурява повече лично пространство. Постигнахме желаните технико-икономически показатели – 11 % общи части, 158 апартамента, всеки от тях с отлична функция и благоприятно географско изложение. Всички дневни пространства са ситуирани на изток-югоизток с богато остъклени фасади, гледащи към Витоша и градския силует. Партерният етаж е предвиден за търговски площи- магазини с големина от 50 до 100кв.м, общо 13 броя. Паркирането е обезпечено посредством две подземни нива, като цялата свободна надземна площ е планирана за озеленяване и рекреация.

Дизайна на А3 вплита в себе си строга елегантност и меки органични форми. Сградата се възприема еднакво добре в цялостен силует и от различни ракурси. Усещането за елегантност и изтънченост е подчертано и от предвидените във фасадата материали- стъкло и Fiber C. Стъклото е решено в два цвята - прозрачно и графитен Lacobel.
Fiber C е иновативен, високотехнологичен материал, представляващ стъклофибърен бетон, даващ неограничени възможности при формоването на материала и богата цветова гама. Освен естетика и функционалност, предвидените материали осигуряват дълговечност и лесна поддръжка на сградата във времето.

Клиент: Sofbuild
Функционален тип: Жилищна сграда
Местоположение: България, гр. София
Разгъната застроена площ: 31 218 кв.м
Година на проектиране: 2014
Година на реализация: 2017
Фотография: Стефан Щерев
Диян Станчев

Награди:
2019 A' Design Award | Сребърно отличие | Архитектура и Сградни конструкции
2019 BIG SEE Architecture Award | Победител | Жилищна архитектура
2018 ArchDaily Building of the year | Номинация
2017 Сграда на Годината | Победител | Жилищни сгради
2017 Сграда на Годината | Победител | Награда на Публикат
2016 The Architecture MasterPrize | Почетно отличие

Публикации:
ArchDaily
Archello
Architizer
Achitonic
Archi.ru
AECCafé
Chroniques d'architecture
Designers.org
E-architect
World-architects
88designbox
Списание Градът