Съществуващият хотел „Балкан” в Габрово е една от емблематичните сгради в града. Разположен в централната част, той е с категория три звезди, но вече морално остарял и неактуален. След реконструкцията хотелът ще се категоризира като бизнес хотел с основен акцент конферентни зали с капацитет над 400 места. Хотелът е с височина 11 етажа, като на първите три са разположени фоайето, ресторант, кафене и СПА център. Един-единствен елемент от съществуващата фасада ще бъде запазен и реставриран – великолепната фреска, с изключително ясна геометрия, която е и гръбнак на новата идея. Окачена стъклена фасада тип „дабъл скин” ще замени съществуващите. Стъклената вентилируема мембрана с аморфна форма придава динамичност на обема и подчертава принадлежността на хотела към съвременната модерна архитектура.

Клиент: Хемус Турист
Функционален тип: Хотел - реконструкция
Местонахождение: България, Габрово, ул.“Емануил Манолов”
Площ на парцела: 1 253 кв.м
Застроена площ: 988 кв.м /застроена площ
8 077 кв.м /разгъната застроена площ
Година на проектиране: 2008
Статус: в строеж