Central Plaza е един от първите съвременни търговски центрове във Варна. Разположен е в близост до най-атрактивния жилищен квартал на града - квартал Чайка и на 100 метра от Морската градина. Функционалното решение на сградата включва един подземен паркинг етаж, четири търговски и три офисни етажа. Всяка една от функциите е осигурена със самостоятелен вход и вертикални комуникации. Предвидени са всички необходими съоръжения за хора в неравностойно положение.
Основните търговски етажи са предимно плътни без отвори, партерът е богато остъклен към ул.“Никола Вапцаров”. Интересен акцент, подчертаващ входа на търговския център, е аркада от 3 арки по фасадата към ул.”Капитан Девятко”, стигащи до последното ниво на търговския център. Арките се оформят със пиластри от врачански варовик, а на партера преминават в колони. Пространството, затворено от арките, се остъклява с полуструктурна окачена фасада.

Функционален тип: Търговски център
Местонахождение: България, Варна
Площ на парцела: 2 218 кв.м
Застроена площ: 1 283 м2/застроена площ
13 447 кв.м /разгъната застроена площ
Година на проектиране: 2004
Година на реализация: 2006