Platinium Tower е проект за офис сграда, разположена в близост до Бизнес парк Варна, в комуникационна връзка с автомагистрала “Хемус”. Сградата е проектирана с два подземни и десет надземни етажа, като плановото решение и конструктивната схема позволяват максимална флексабилност на пространствата, било то офисни или търговски. В основата на обемно пространствената структура е близостта на природата до работната среда, постигната чрез проектирането на градини с дървета в обема на сградата.

Клиент: Електра
Функционален тип: Офис сграда
Местонахождение: България, Варна, ул. “Атанас Москов”
Площ на парцела: 5 780 кв.м
Застроена площ: 2 457 кв.м /застроена площ
23 283 кв.м /разгъната застроена площ
Година на проектиране: 2008
Статус: проект