Сградата е ситуирана в най-новия жилищен квартал на град Варна и представлява сграда със смесено предназначение с преобладаваща жилищна площ. Проектирана е с два сутеренни етажа за паркинги, партерен етаж с магазини и ресторант и седем жилищни етажа. Характерното разположение, а именно в ъглов парцел, води към основния акцент във фасадата. На мястото, където биха се срещнали двете главни фасади, се изяжда част от обема и се подчертава с облицовка от вентилируема дървена фасада в тъмен цвят.

Клиент: Техноимпортекспорт
Функционален тип: Жилищна сграда
Местонахождение: България, Варна
Площ на парцела: 1 200 кв.м
Застроена площ: 767 кв.м /застроена площ
6 945 кв.м /разгъната застроена площ
Година на проектиране: 2009
Статус: проект