Discovery е сграда със смесено предназначение, разположена в един от най- големите жилищни квартали на град Варна. Комплексът е решен в две тела, като високото 19-етажно съдържа жилища и офиси, ниското 4-етажно е предвидено за търговия. Има два сутеренни етажа, предвидени основно за паркиране. Отчетливата геометрия на обемите не е самоцел, а търсен ефект, продиктуван от ясната функционална схема. Балансът в композицията е постигнат от силно „издължения” във вертикала жилищен блок и „легналия” търговски блок. Заострените ръбове на високото тяло подчертават стройния силует. Използваните материали – алуминиеви композитни панели в два цвята и стъклото, придават модерен и актуален вид на комплекса.

Клиент: Eкспрес Гаранцион
Функционален тип: Сграда със смесена функция
Местонахождение: България, Варна, кв. “Възраждане”
Площ на парцела: 5 000 м2
Застроена площ: 1 952 м2/застроена площ
26 662 м2/разгъната застроена площ
Година на проектиране: 2008
Статус: проект