Подготвения конкурсен проект представя предварителен архитектурен проект за нова сграда на Център за научни изследвания и концепция за общо градоустройствено решение на зоната на Блок 39 в град Белград, Сърбия. При разработката на архитектурната концепция сме следвали изискванията на организаторите на конкурса, съчетани с нашите разбирания за съвременна и качествена архитектура. Взаимовръзката която съществува между науката и технологиите, иновативните идеи и реализацията им в обществено значими открития, научните и творческите среди е изключително важна и неотменна част от съвременната цивилизация. По тази причина предвиждаме една цялостна взаимосвързана концепция, включваща в себе си характерните за младите и учените авангардност, целеустременост, жажда за знания и себе отдаване.

Клиент: Организация Block 39
Функционален тип: Наука и образование
Местонахождение: Република Сърбия, Белград
Площ на парцела: 14 800 кв.м
Застроена площ: 17 527 кв.м /разгъната застроена площ
Година на проектиране: 2010