Предвидена да бъде представителна и търговска сграда на фирма Домко, тя е ситуирана на едно от възловите кръстовища на гр. Варна. Функционално е развита на три надземни търговски етажа с конструктивна височина 4.50 м, обединени от атриумно пространство,. Сутерена е предвиден за паркинг. Пикселообразното членение на фасадните плоскости придават динамика и атрактивност на обема, а цветовете на модулите - бяло и сиво подчертават стилното непреходно излъчване на сградата.

Клиент: Домко
Функционален тип: Търговски център
Местонахождение: гр.Варна
Площ на парцела: 1 013 кв.м
Разгъната Застроена Площ: 4 300 кв.м
Година на проектиране: 2009
Година на реализация: 2013
Фотография: 3inSpirt

Награда:
„Сграда на Годината 2013“ в категория „Корпоративни и административни сгради“

Публикации:
Archello
Architizer
AMC Almanac