гр. Варна 9000, ул. Македония 98, вх. А, етаж 2

Телефон: +359 52 460 553

Мобилен: +359 879 823 627

Мобилен: +359 879 823 507

Ел. поща: studio@starh.bg