гр. Варна

ул. Македония 98, вх. А, етаж 2

Мобилен: +359 879 823 627

Мобилен: +359 879 823 507

Ел. поща: studio@starh.bg

гр. София

бул. България 88, вх. 1, етаж 2

Мобилен: +359 883 233 772

Ел. поща: studio@starh.bg