Простотата е висша форма на изтънченост. Леонардо да Винчи